۱۴۰۰ يکشنبه ۷ آذر
شرح خبر
0 : 0 - 1397/02/31 - تعداد بازدید : 220
مراسم افتتاح بكارگيري مدل تعالي سازماني در سال جديد با حضور آقاي انور حقيقي معاونت توسعه مديريت و منابع و مدير اجرايي اين طرح در اداره كل راه آهن اذربايجان با حضور روساي ادارات، گروهها،واحد ها و رابطين اين طرح در ادارات تابعه برگزار شد

معاون توسعه مديريت و منابع انساني اين اداره كل در آغاز اين مراسم به ضرورت بكار گيري مدل تعالي سازماني اشاره كرد و گفت" وضوح تغييرات ايجاد شده در روند اقتصاد جهاني، حركت بـه سـمت جهـاني شـدن، پويايي و پيچيدگي دنياي كسب و كار، بكارگيري مدلهاي مديريتي منسجم و يكپارچه، اتخـاذ يـك مـدل تعالي سازماني را  ضرورتي غير قابل انكار ميكند "  وي افزود اداره كل راه آهن آذربايجان نيز در اين راسنا ،يكي از رويكردهاي رسيدن به تعالي خود را  رويكـرد بكـارگيري مـدل تعالي سازماني مي داند   و اجراي آن  را به عنوان ابـزاري بـراي رسـيدن بـه كـارايي و اثربخشي و كسب مزيت رقابتي ضروري مي داند

انور حقيقي درباره هدف بكارگيري مدل تعالي سازماني تصريح كرد :  بطور كلي هـدف از بكـارگيري الگوهـاي تعـالي عملكرد در سازمانها، تضمين موفقيت بلندمدت سازمان با تاكيـد بـر بـرآورده سـاختن نيازها و انتظارات مشتريان، كاركنـان، ،سـاير ذينفعـان و جـامعه ميباشـد

در ادامه مراسم اعضاي كميته تعالي سازماني اداره كل راه آهن آذربايجان به تشريح عملكرد تيم تعالي در سال گذشته، برنامه تيم تعالي براي سال ( 1397 )، معرفي پروژه هاي بهبود سال 97 و مراحل استخراج پروژه هاي بهبود ،معرفي پروژه 5 اس ، پروژه بهينه كاوي، پروژه مديريت دانش، پروژه بهبود فرايند ها و پروژه نظر سنجي و پروژه CRM  باري پرداختند

 
کليه حقوق محتواي اين سايت متعلق به راه آهن جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
Powered by DorsaPortal