۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
شرح خبر
0 : 0 - 1396/12/20 - تعداد بازدید : 133
مراسم اختتاميه دوره دوم مميزي سيستم مديريت ايمني راه آهن آذربايجان برگزار شد
 فرامرز فلكي معاونت بهره برداري و ناوگان راه آهن آذربايجان در اين مراسم از تلاش هاي اعضاي سيستم مديريت ايمني راه آهن آذربايجان   و از تيم مميزي آقايان مهاجر ، شاهيني ،مالكيان  و مظفري قدرداني كرد و در ادمه شاهيني مميز اين سيتم به تشريح عملكرد دوروزه اين تيم پرداخت و گفت:نمونه برداري از كار عظيم سيستم مديريت ايمني راه آهن آذربايجان از تمامي واحد ها معمول گرديد و اعتقاد داريم هر فرآيندي هرچند به مرحله عالي خود رسيده باشد باز نيازمند بررسي مجدد برا ي تعالي همان فرآيند دارد و در موضوع ايمني سكون معني و مفهومي ندارد و تلاش و پويايي اولويت اين سيستم است وي وجود نيروي انساني متبحر، با تجربه و با سواد را از ويزگي هاي چشمگير اداره كل راه آهن آذربايجان اعلام كرد و از اين ويژگي به عنوان الگو و مزيت نسبي كه مي تواند مورد بهره برداري ساير نواحي قرار گيرد ياد كرد وبرقراري بهتر و مناسب تر و تحت كنترل و مديريت شده در ارتباطات داخلي و احد هاي ايمني، نياز كلي و مبرم سيستم به هدايت و حمايت از سوي مديريت ارشد سازمان، نياز به آموزش و باز آموزي موارد تاثير گذار در سيستم،تغيير رويكرد از نگرش سنتي به سيستمي، و برقراري و استمرار جلسات مديريت ريسك را از اهم موارد مورد تاكيد اعلام كرد كه باموفقيت اجراي سيستم رابطه تنگاتنگي دارد و بدون در نظر گرفتن آنها و يا غافل شدن از هريك از آنها موجبات اجراي ناقص سيستم خواهد بود
 
کليه حقوق محتواي اين سايت متعلق به راه آهن جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
Powered by DorsaPortal