۱۴۰۱ سه شنبه ۷ تير
شرح خبر
0 : 0 - 1396/02/30 - تعداد بازدید : 563
افتتاحيه مميزي مرحله دوم سيستم مديريت ايمني در راه آهن آذربايجان

مميزي مرحله دوم سيستم مديريت ايمني راه آهن  آذربايجان با حضور  مهندس حميد بوذري معاون مديركل دفتر ارتقاء ايمني و نمايندگان واحد ارتقاي ايمني  مركز و ارزيابان  بخش خصوصي اين سيستم  آقايان مهاجر و بحريني و با شركت اعضاي كميته اجرايي اداره كل راه  آهن  آذربايجان  به منظور مميزيي  سيستم مديريت ايمني راه آهن  آذربايجان در تاريخ هاي31 و 30 /2/ 1396 در اداره كل راه آهن آذربايجان برگزار شد   در اين نشست دو روزه  اقدامات كنترلي براي حصول اطمينان از اقدام  و اجرايي شدن  اقدامات شناسايي شده  در مراحل قبل  و اثر بخشي آن مورد ارزيابي قرار مي گيرد

لازم به ذكر است  با توجه به ظرفيت هاي فني و انساني موجود  ، راه آهن آذربايجان بعنوان پايلوت جهت اجراي سيستم مديريت ايمني انتخاب گرديده است وبا تعريف پروژه و انتخاب كميته راهبردي در دفتر ارتقاء ايمني راه آهن ، كميته اجرائي پروژه در راه آهن آذربايجان تشكيل  و  با اجراي كارگاه آموزشي شناسائي و ارزيابي خطرات براي تعدادي از كاركنان راه آهن آذربايجان و آموزش تكميلي براي  اعضاي كميته اجرائي پروژه در راه آهن آذربايجان ، نسبت به شناسايي خطرات واحدهاي فني و سيروحركتي توسط اعضاء كميته اجرائي اقدام و تعداد 250 عنوان خطر شناسايي شد و طي نشست دو روزه مشترك كميته راهبردي و كميته اجرائي در مورخه هاي 10 و 9/3/95 در راه آهن آذربايجان مميزي مرحله اول سيستم مديريت ايمني راه آهن  آذربايجان انجام شد 

شاپور ارصلاني مدير كل راه آهن آذربايجان  در ابتداي اين نشست  با تشريح عملكرد سيستم مديريت ايمني راه آهن  آذربايجان ،از سيستم مديريت  ايمني به عنوان يك ابزار كار آمد براي ارتقاي ايمني و افزايش بهره وري ياد كرد و افزود " طبق آمارهاي سازمان بين المللي كار، سالانه 1/2 ميليون نفر در جهان در اثر حوادث و بيماريهاي شغلي كشته شده و 250 ميليون حادثه شغلي و 160 ميليون بيماري شغلي در نقاط مختلف جهان رخ مي دهد، كه زيان اقتصادي ناشي از اين حوادث و بيماريها در حدود 4 درصد توليد ناخالص ملي جهاني است. از طرفي پيشرفتهاي تكنولوژي و فشارهاي رقابتي باعث ايجاد تغييرات سريع در شرايط كاري، فرآيندهاي توليد و ارائه خدمات و ساختار شركتها مي شود، كه در اين شرايط وجود به يك ابزار كارآمد مديريتي براي حفاظت در برابر مخاطرات  ضروري مي نمايد

سيستم هاي مديريت ايمني يكي از اين ابزار هاست كه  يك چارچوب مدون و جامع را جهت رسيدگي به وضعيت ايمني در سازمان ارائه مي دهد و با اجراي آن، سازمان ها مي توانند علاوه بر برآورده ساختن الزامات قانوني مرتبط ، از بروز هزينه هاي ناشي از قوانين و مقررات  جلوگيري كنند بهبود فرهنگ ايمني،افزايش كنترل مخاطرات ،شناسايي و كنترل كانون هاي خطر و ايجاد نظام فعال در برخورد با معضلات ايمني ، بهبود ايمني،كيفيت محيط كار  و روحيه كاركنان  و در نهايت افزايش بهره وري  وافزايش اعتبار سازمان با به حداقل رساندن حوادث انساني  است

 و در اين ميان مميزي منسجم سيستم مديريتي  ايمني مي تواند  در كنار صرفه جويي هزينه ها ، بي نظمي هاي عملكردي را با  شناسايي،حذف ويا به حداقل رساندن ريسك هاي مرتبط كاهش دهد. سازمان را قادر به كنترل ريسك هاي ايمني و سلامت حرفه اي نموده و كارايي سيستم را بااطمينان از قانونمندي تمامي فعاليتهاي كاري در اين راستا بهبود مي بخشد"

ارصلاني خلاصه اقدامات به عمل آمده در راستاي  سيستم مديريت ايمني اداره كل راه آهن آذربايجان  را بدين شرح اعلام كرد 

1-  در جهت اجراي اين پروژه تيمي از كاركنان واحدهاي فني راه آهن اذربايجان با سرپرستي معاون فني در اموربهره برداري و ناوگان انتخاب گرديد.

2-  اجراي كارگاه آموزشي شناسائي و ارزيابي خطرات براي تعدادي از كاركنان راه آهن آذربايجان و آموزش تكميلي براي كميته اجرائي انتخاب شده .

3-  شناسائي 640 مورد از خطرات واحدهاي فني و سيروحركتي توسط اعضاء كميته اجرائي

4-  جمع بندي خطرات شناسائي شده مقدماتي كميته اجرائي توسط كميته راهبردي و نهائي سازي آن

5-  ارزيابي و امتياز دهي خطرات شناسائي شده در مراحل قبلي طي نشست دو روزه مشترك كميته راهبردي و كميته اجرائي در راه آهن آذربايجان

6-  اجراي دوره آموزشي مميزي براي اعضاء كميته اجرائي در تهران

7-  انجام مميزي داخلي آموزشي توسط  مميزان انتخابي با همراهي كميته راهبري با مشاركت اعضاء كميته اجرائي

8-  ارسال گزارش بازخورد نتيجه مميزي سيستم مديريت ايمني

9-  انجام اقدامات اجرائي توسط كميته اجرائي در جهت رفع عدم انطباق گزارش مميزي سيستم

10-  انجام مميزي داخلي توسط اعضاء كميته اجرائي

11-  تهيه گزارش مميزي داخلي و ارائه به مديريت

 

                                                  ناصر اسگندريان

                               كارشناس مسئول روابط عمومي راه آهن آذربايجان

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
کليه حقوق محتواي اين سايت متعلق به راه آهن جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
Powered by DorsaPortal