۱۴۰۱ جمعه ۶ خرداد
شرح خبر
0 : 0 - 1394/07/15 - تعداد بازدید : 577
برگزاري 18500 نفرساعت آموزش در بين كاركنان راه آهن آذربايجان د رشش ماهه اول سال 94 و افزايش 100 درصدي آن نسبت به مدت مشابه سال قبل

 راه آهن آذربايجان برنامه هاي توانمند سازي منابع انساني و  توسعه نظام اداري خود  رامطابق با برنامه تحول در نظام اداري كشور و  در راستاي نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش هاي اسلامي و كرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه هاي انساني و اجتماعي،ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارتهاي آنان و همچنين توسعه و ارتقاء كيفي سطح آموزش و كمك به بهبود فرايند ارائه خدمات به ارباب رجوع اعم از درون سازماني و برون سازماني به مرحله اجرا در آورده و   در شش ماهه اول سال 94اقدام به برگزاري 500 18  نفرساعت آموزش  در بين كاركنان  راه آهن آذربايجان كرده است  كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 100 درصد افزايش  دارد

در اين فعاليت ها  ، تمامي نيازهاي‌ جامع آموزشي‌ مشاغل عمومي و اختصاصي در جنبه‌هاي‌ عمومي، شغلي، فنآوري اطلاعات و مديريتي رادر ساختار دوره‌ها مدنظر قرار داده و با پيش‌ بيني‌ دوره‌هاي‌ نوآموزي‌  و استمرار آموزش‌ مبتني‌ بر تحولات و پيشرفتهاي‌ علمي‌ و فنآوري‌ روز    نقش اساسي در توانمند سازي نيروي انساني خود داشته است

بر اساس اعلام گروه آموزش و تحقيقات راه آهن آذربايجان  اين آموزش ها  شامل دوره هاي بدو خدمت  براي كاركنان جديد الورود و ضمن خدمت براي  مديران،كارشناسان  و كاركنان در پست هاي مختلف بوده  و شامل آموزش لكوموتيوراني بدو خدمت ، فروش بليط قطار (متصديان ) ، پست هاي  فشارقوي خط برقي، آشنائي با نحوه عيب يابي و رفع خطاهاي آلستوم و زيمنس،  پدا فند  غيرعامل، مديريت  و پيشگيري  و كنترل آتش و آشنائي  با ارتباط و علائم ، نصب و راه اندازي و نگهداري مراكز تلفن (طرح شبكه هاي مخابراتي راه آهن )و سويچينگ مي باشد

1.     

پست هاي  فشارقوي خط برقي(1)

*

-

14

-

13/2/94

27/2/94

30

-

-

-

-

1

-

5

-

8

علمي  كاربردي صنعت آب وبرق  آذربايجان    

2.     

 پست هاي فشارقوي خط برقي(2)

*

-

13

-

19/2/94

23/2/94

30

-

-

-

-

1

-

5

-

8

علمي كاربردي صنعت آب وبرق آذربايجان

3.     

سويچينگ (1)

*

-

20

-

6/5/94

7/5/94

18

-

-

-

-

3

-

10

-

2

راه آهن آذربايجان

4.     

سويچينگ (2)

*

-

30

-

8/5/94

9/5/94

18

-

-

-

-

3

-

10

-

2

راه آهن آذربايجان

5.     

هرينه هاي چرخه  عمرراه آهن

*

-

29

-

15/5/94

15/5/94

12

-

-

-

-

3

-

26

-

-

راه آهن آذربايجان

6.     

فروش بليط قطار (متصديان )

*

-

32

-

10/5/94

20/5/94

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

شركت رجا

درراه آهن آذربايجان

7.     

آشنائي  با ارتباط و علائم گروه1

*

-

34

-

25/5/94

26/5/94

18

-

-

-

-

-

-

1

-

-

راه آهن آذربايجان

8.     

آشنائي با ارتباط و علائم گروه2

*

-

27

-

27/5/94

28/5/94

18

-

-

-

-

-

-

2

-

-

راه آهن آذربايجان

9.     

آشنائي با نحوه عيب يابي و رفع خطاهاي آلستوم و زيمنس گروه1

*

-

45

-

10/6/94

10/6/94

8

-

-

-

-

-

-

3

32

-

راه آهن آذربايجان

10.  

آشنائي با نحوه عيب يابي و رفع خطاهاي آلستوم و زيمنس گروه2

-

-

34

-

11/6/94

11/6/94

8

-

-

-

-

-

-

3

-

32

راه آهن آذربايجان

11.  

پدا فند  غيرعامل

-

-

55

-

12/3/94

12/3/94

12

-

-

5

-

30

-

20

-

-

درراه آهن آذربايجان با همكاري دانشگاه امام حسين(ع)

12.  

مديريت  و پيشگيري  و كنترل آتش

 

 

22

 

19/6/94

26/6/94

40

20

-

-

-

-

1

-

3

-

درراه آهن آذربايجان باهمكاري مركز تحقيقات وتعليمات اداره كار

13.  

نصب و راه اندازي و نگهداري مراكز تلفن (طرح شبكه هاي مخابراتي راه آهن )

*

-

16

-

2/3/94

6/3/94

48

-

--

-

-

2

-

4

-

10

درراه آهن آذربايجان/ مجري شركت صنايع ارتباطي آوا كيش

14.  

لكوموتيوراني بدو خدمت

 

*

-

14

23/5/94

25/12/94

949

-

-

-

-

-

-

-

-

-

درراه آهن آذربايجان/مجريشركت آموزشي صنايع گستر ريلي امين

  
 
 
 
 
 

1.     

پست هاي  فشارقوي خط برقي(1)

*

-

14

-

13/2/94

27/2/94

30

-

-

-

-

1

-

5

-

8

علمي  كاربردي صنعت آب وبرق  آذربايجان    

2.     

 پست هاي فشارقوي خط برقي(2)

*

-

13

-

19/2/94

23/2/94

30

-

-

-

-

1

-

5

-

8

علمي كاربردي صنعت آب وبرق آذربايجان

3.     

سويچينگ (1)

*

-

20

-

6/5/94

7/5/94

18

-

-

-

-

3

-

10

-

2

راه آهن آذربايجان

4.     

سويچينگ (2)

*

-

30

-

8/5/94

9/5/94

18

-

-

-

-

3

-

10

-

2

راه آهن آذربايجان

5.     

هرينه هاي چرخه  عمرراه آهن

*

-

29

-

15/5/94

15/5/94

12

-

-

-

-

3

-

26

-

-

راه آهن آذربايجان

6.     

فروش بليط قطار (متصديان )

*

-

32

-

10/5/94

20/5/94

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

شركت رجا

درراه آهن آذربايجان

7.     

آشنائي  با ارتباط و علائم گروه1

*

-

34

-

25/5/94

26/5/94

18

-

-

-

-

-

-

1

-

-

راه آهن آذربايجان

8.     

آشنائي با ارتباط و علائم گروه2

*

-

27

-

27/5/94

28/5/94

18

-

-

-

-

-

-

2

-

-

راه آهن آذربايجان

9.     

آشنائي با نحوه عيب يابي و رفع خطاهاي آلستوم و زيمنس گروه1

*

-

45

-

10/6/94

10/6/94

8

-

-

-

-

-

-

3

32

-

راه آهن آذربايجان

10.  

آشنائي با نحوه عيب يابي و رفع خطاهاي آلستوم و زيمنس گروه2

-

-

34

-

11/6/94

11/6/94

8

-

-

-

-

-

-

3

-

32

راه آهن آذربايجان

11.  

پدا فند  غيرعامل

-

-

55

-

12/3/94

12/3/94

12

-

-

5

-

30

-

20

-

-

درراه آهن آذربايجان با همكاري دانشگاه امام حسين(ع)

12.  

مديريت  و پيشگيري  و كنترل آتش

 

 

22

 

19/6/94

26/6/94

40

20

-

-

-

-

1

-

3

-

درراه آهن آذربايجان باهمكاري مركز تحقيقات وتعليمات اداره كار

13.  

نصب و راه اندازي و نگهداري مراكز تلفن (طرح شبكه هاي مخابراتي راه آهن )

*

-

16

-

2/3/94

6/3/94

48

-

--

-

-

2

-

4

-

10

درراه آهن آذربايجان/ مجري شركت صنايع ارتباطي آوا كيش

14.  

لكوموتيوراني بدو خدمت

 

*

-

14

23/5/94

25/12/94

949

-

-

-

-

-

-

-

-

-

درراه آهن آذربايجان/مجريشركت آموزشي صنايع گستر ريلي امين

 

 


 

 

امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0